Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000tesť870 SGWaAP
0.418ujec2776 SGWaAP
0.475zať16959 SGWaAP
0.478svokor16859 SGWaAP
0.478švagor22938 SGWaAP
0.519strýc5349 SGWaAP
0.522bratanec10623 SGWaAP
0.541ujček1730 SGWaAP
0.547strýko59861 SGWaAP
0.548synovec23868 SGWaAP
0.549syn830882 SGWaAP
0.564brat620190 SGWaAP
0.570sluha67224 SGWaAP
0.575Áron6153 SGWaAP
0.584paholok4903 SGWaAP
0.587vnuk48531 SGWaAP
0.590stryná548 SGWaAP
0.601testiná638 SGWaAP