Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000terorizovať6377 SGWaAP
0.287tyranizovať1243 SGWaAP
0.403masakrovať1169 SGWaAP
0.461vyvražďovať1030 SGWaAP
0.471šikanovať7660 SGWaAP
0.484znásilňovať7086 SGWaAP
0.487vraždiť24457 SGWaAP
0.490zastrašovať5752 SGWaAP
0.499týrať13167 SGWaAP
0.506zmasakrovať2481 SGWaAP
0.516huckať1251 SGWaAP
0.546prenasledovať53676 SGWaAP
0.549vyvraždiť5610 SGWaAP
0.551rabovať4791 SGWaAP
0.552lynčovať851 SGWaAP
0.564drancovať3079 SGWaAP
0.564plieniť3312 SGWaAP
0.570mstiť2480 SGWaAP
0.574zotročovať3071 SGWaAP
0.576vydierať14146 SGWaAP
0.577bombardovať14092 SGWaAP
0.577zatýkať4256 SGWaAP
0.588deptať2010 SGWaAP