Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000terorista69129 SGWaAP
0.344islamský_radikál1503 SGWaAP
0.397teroristická31271 SGWaAP
0.406civilista31261 SGWaAP
0.411islamský_extrémista1384 SGWaAP
0.419hrdlorez2231 SGWaAP
0.423Taliban20851 SGWaAP
0.434teroristický10940 SGWaAP
0.437islamský33673 SGWaAP
0.441islamský_fundamentalista896 SGWaAP
0.444separatista11481 SGWaAP
0.449ozbrojenec13576 SGWaAP