Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000teror23806 SGWaAP
0.405pogrom4103 SGWaAP
0.423represálie4171 SGWaAP
0.453represia12047 SGWaAP
0.456tyrania8888 SGWaAP
0.490genocída23098 SGWaAP
0.494etnická_čistka3081 SGWaAP
0.494nacizmus17825 SGWaAP
0.497perzekúcia7796 SGWaAP
0.504militarizmus1490 SGWaAP
0.507nacista32919 SGWaAP
0.509prenasledovanie45816 SGWaAP
0.513masaker17390 SGWaAP
0.513okupant9714 SGWaAP
0.517hrôzovláda742 SGWaAP
0.518diktátorský_režim2118 SGWaAP
0.519krutovláda986 SGWaAP
0.519zverstvo10322 SGWaAP
0.521diktatúra24909 SGWaAP
0.524terorista69129 SGWaAP
0.531krviprelievanie7494 SGWaAP
0.534despotizmus1477 SGWaAP
0.535náboženský_fanatizmus1396 SGWaAP
0.535násilie207834 SGWaAP
0.541fašistická11983 SGWaAP
0.542prevrat40268 SGWaAP
0.544antisemitizmus16200 SGWaAP
0.545brutalita12082 SGWaAP
0.545zločin135400 SGWaAP
0.545fašistický12968 SGWaAP
0.546bezprávie6795 SGWaAP
0.546imperializmus6287 SGWaAP
0.547fašizmus43617 SGWaAP
0.552tyran14479 SGWaAP
0.552banditizmus470 SGWaAP
0.554terorizmus69280 SGWaAP
0.555ukrutnosť3641 SGWaAP
0.558útlak18132 SGWaAP
0.559krutosť20498 SGWaAP
0.566besnenie4701 SGWaAP
0.567násilnosť14353 SGWaAP
0.567puč8936 SGWaAP