Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000teror23806 SGWaAP
0.405pogrom4103 SGWaAP
0.423represálie4171 SGWaAP
0.453represia12047 SGWaAP
0.456tyrania8888 SGWaAP
0.490genocída23098 SGWaAP
0.494etnická_čistka3081 SGWaAP
0.494nacizmus17825 SGWaAP
0.497perzekúcia7796 SGWaAP
0.504militarizmus1490 SGWaAP
0.507nacista32919 SGWaAP
0.509prenasledovanie45816 SGWaAP
0.513masaker17390 SGWaAP
0.513okupant9714 SGWaAP
0.517hrôzovláda742 SGWaAP
0.518diktátorský_režim2118 SGWaAP
0.519krutovláda986 SGWaAP
0.519zverstvo10322 SGWaAP
0.521diktatúra24909 SGWaAP
0.524terorista69129 SGWaAP
0.531krviprelievanie7494 SGWaAP
0.534despotizmus1477 SGWaAP
0.535náboženský_fanatizmus1396 SGWaAP