Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000terchovský2879 SGWaAP
0.431Jánošíkov5488 SGWaAP
0.467Terchovský2244 SGWaAP
0.493kysucký10800 SGWaAP
0.494turzovský1115 SGWaAP
0.504Terchová35548 SGWaAP
0.518goralský2356 SGWaAP
0.536oravský19985 SGWaAP
0.541podpoliansky1043 SGWaAP
0.553detviansky4187 SGWaAP
0.564terchovská2616 SGWaAP
0.567gajdošský557 SGWaAP
0.576fujarista1769 SGWaAP
0.577Goralský740 SGWaAP
0.579rajecký1656 SGWaAP
0.580terchovská_muzika1277 SGWaAP
0.583folklórny24758 SGWaAP
0.584kokavský541 SGWaAP
0.589hlbocký555 SGWaAP
0.594novobanský1020 SGWaAP
0.596goralská3726 SGWaAP
0.600budzogáň1755 SGWaAP