Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000terajšie18788 SGWaAP
0.465vtedajšie20739 SGWaAP
0.498bývalé50219 SGWaAP
0.513niekdajšie9642 SGWaAP
0.533dnešné147410 SGWaAP
0.566doterajšie40934 SGWaAP
0.574dovtedajšie2412 SGWaAP
0.611momentálne11354 SGWaAP
0.620voľakedajšie415 SGWaAP
0.622predošlé24235 SGWaAP
0.636pôvodné116172 SGWaAP
0.639budúce80681 SGWaAP
0.658súčasné153670 SGWaAP
0.676staronové1437 SGWaAP
0.689dávne8941 SGWaAP
0.697terajšia47674 SGWaAP
0.702aktuálne80702 SGWaAP
0.706spomínané65119 SGWaAP
0.707komunistické8142 SGWaAP
0.712nové1232894 SGWaAP
0.720terajší65475 SGWaAP
0.722predchádzajúce99832 SGWaAP
0.722tunajšie10797 SGWaAP
0.725storočné1292 SGWaAP
0.725neslávne1386 SGWaAP