Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000tepláreň15384 SGWaAP
0.248teplárenská4802 SGWaAP
0.283Tepláreň1034 SGWaAP
0.385paroplynový_cyklus2032 SGWaAP
0.403elektráreň105944 SGWaAP
0.421teplárenský597 SGWaAP
0.426bratislavská_teplárenská1317 SGWaAP
0.434plynáreň4316 SGWaAP
0.501vodáreň14143 SGWaAP
0.510martinská_teplárenská469 SGWaAP
0.515spaľovanie_biomasa1427 SGWaAP
0.516výmenníková_stanica2849 SGWaAP
0.517paroplynová_elektráreň885 SGWaAP
0.521centrálne_zásobovanie1940 SGWaAP
0.543Elektráreň_Nováky822 SGWaAP
0.547celulózka2444 SGWaAP
0.548spaľovňa14764 SGWaAP