Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000teoretik21944 SGWaAP
0.346estetik1930 SGWaAP
0.384historik117571 SGWaAP
0.408kunsthistorik2053 SGWaAP
0.420filozof66898 SGWaAP
0.433mysliteľ16980 SGWaAP
0.439lingvista3957 SGWaAP
0.443sociológ20622 SGWaAP
0.450muzikológ2140 SGWaAP
0.455umenovedec516 SGWaAP
0.459literárny_kritik6916 SGWaAP
0.464publicista37739 SGWaAP
0.479kritik100542 SGWaAP
0.494esejista4706 SGWaAP
0.507teatrológ1286 SGWaAP
0.508kulturológ681 SGWaAP
0.512literát11657 SGWaAP
0.514intelektuál31790 SGWaAP
0.530filológ2149 SGWaAP
0.540jazykovedec12097 SGWaAP
0.541postmodernista623 SGWaAP
0.541etik1077 SGWaAP
0.547popularizátor2304 SGWaAP
0.548etnológ3267 SGWaAP