Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000teologický11644 SGWaAP
0.307filozofický23675 SGWaAP
0.342vieroučný1373 SGWaAP
0.395teologická15752 SGWaAP
0.429dogmatický2709 SGWaAP
0.435teologické8505 SGWaAP
0.440dogmatika1828 SGWaAP
0.440teológia56257 SGWaAP
0.464náboženský79066 SGWaAP
0.467hermeneutika1755 SGWaAP
0.469pastoračný6102 SGWaAP
0.474exegéza1800 SGWaAP
0.488teológ30012 SGWaAP
0.505ontologický1966 SGWaAP
0.506metafyzický3257 SGWaAP
0.509ekumenický6803 SGWaAP
0.510vierouka3595 SGWaAP
0.517pastorálny934 SGWaAP
0.518svetonázorový1242 SGWaAP
0.524biblický39981 SGWaAP
0.527ekumenizmus6626 SGWaAP
0.530gnostický1126 SGWaAP