Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000teologické8505 SGWaAP
0.330filozofické10273 SGWaAP
0.342teológia56257 SGWaAP
0.435teologický11644 SGWaAP
0.440teologická15752 SGWaAP
0.483teologická_fakulta5157 SGWaAP
0.510jezuitské1277 SGWaAP
0.512kňazské5121 SGWaAP
0.520humanistické2443 SGWaAP
0.520bohoslovie551 SGWaAP
0.524biblické12886 SGWaAP
0.525pastoračné2772 SGWaAP
0.529katolícke21666 SGWaAP
0.529náboženské27478 SGWaAP
0.531dogmatika1828 SGWaAP
0.538cirkevné24655 SGWaAP
0.538učiteľské4053 SGWaAP
0.539kanonické2540 SGWaAP
0.539duchovné62483 SGWaAP
0.540kresťanské38118 SGWaAP
0.545apoštolské3741 SGWaAP
0.549kánonické_právo3734 SGWaAP
0.565dogmatické1377 SGWaAP
0.572jazykovedné1463 SGWaAP