Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000teologická_fakulta5157 SGWaAP
0.254bohoslovecká_fakulta4234 SGWaAP
0.342Teologický_fakulta5707 SGWaAP
0.369teológia56257 SGWaAP
0.396univerzita541774 SGWaAP
0.409teologický_inštitút1987 SGWaAP
0.424evanjelická_bohoslovecká1329 SGWaAP
0.435kňazský_seminár10806 SGWaAP
0.436pedagogická_fakulta17018 SGWaAP
0.436filozofická_fakulta35897 SGWaAP
0.462dogmatika1828 SGWaAP
0.470bohoslovecká738 SGWaAP
0.471pastorálna_teológia771 SGWaAP
0.476Pedagogický_fakulta8103 SGWaAP
0.478fakulta199887 SGWaAP
0.483teologické8505 SGWaAP
0.485religionistika2883 SGWaAP
0.501Bohoslovecký494 SGWaAP
0.502dogmatická_teológia533 SGWaAP
0.512germanistika1675 SGWaAP
0.515slavistika3157 SGWaAP
0.515filológia2807 SGWaAP
0.517Katolícky11811 SGWaAP