Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000teologická15752 SGWaAP
0.307filozofická29642 SGWaAP
0.395teologický11644 SGWaAP
0.407teológia56257 SGWaAP
0.418dogmatika1828 SGWaAP
0.438dogmatická2399 SGWaAP
0.440teologické8505 SGWaAP
0.451exegéza1800 SGWaAP
0.462vieroučná2018 SGWaAP
0.478biblická32057 SGWaAP
0.490metafyzika7150 SGWaAP
0.491hermeneutika1755 SGWaAP
0.492scholastická825 SGWaAP
0.494vierouka3595 SGWaAP
0.505antropologická2797 SGWaAP
0.514apologetika943 SGWaAP
0.519Aristotelova2029 SGWaAP
0.524teologická_fakulta5157 SGWaAP
0.527filozoficko1959 SGWaAP
0.529Teologický1340 SGWaAP
0.536katolícka99952 SGWaAP
0.538katechetická1429 SGWaAP
0.540metodologická3939 SGWaAP