Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000tendenčnosť900 SGWaAP
0.395jednostrannosť2883 SGWaAP
0.460tendenčná1740 SGWaAP
0.479tendenčný2216 SGWaAP
0.479straníckosť1016 SGWaAP
0.501povrchnosť7196 SGWaAP
0.515subjektívnosť1374 SGWaAP
0.531bulvarizácia723 SGWaAP
0.532dezinterpretácia1857 SGWaAP
0.540tendenčné1555 SGWaAP
0.542kritickosť1954 SGWaAP
0.547vyhranenosť698 SGWaAP
0.547fabulácia1852 SGWaAP
0.555plytkosť1998 SGWaAP
0.563demagógia9905 SGWaAP
0.563primitívnosť1449 SGWaAP
0.567vulgarizácia607 SGWaAP
0.568zaujatosť10840 SGWaAP
0.569politizácia2661 SGWaAP