Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000tendenčne1944 SGWaAP
0.392tendenčná1740 SGWaAP
0.424tendenčný2216 SGWaAP
0.443tendenčné1555 SGWaAP
0.521demagogicky1245 SGWaAP
0.534účelovo19960 SGWaAP
0.542skreslene1997 SGWaAP
0.565nekompetentne690 SGWaAP
0.567dezinformovať911 SGWaAP
0.597prekrúcať5071 SGWaAP
0.600diletantsky536 SGWaAP
0.605zámerne52184 SGWaAP
0.615tendenčnosť900 SGWaAP