Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000tendenčný2216 SGWaAP
0.375tendenčná1740 SGWaAP
0.383tendenčné1555 SGWaAP
0.424tendenčne1944 SGWaAP
0.426demagogický1271 SGWaAP
0.471zavádzajúci10041 SGWaAP
0.479tendenčnosť900 SGWaAP
0.490nepodložený3810 SGWaAP
0.498scestný1519 SGWaAP
0.501alibistický1543 SGWaAP
0.524lživý1558 SGWaAP
0.524diletantský650 SGWaAP
0.528predpojatý1188 SGWaAP
0.551propagandistický4609 SGWaAP
0.555pomýlený4997 SGWaAP
0.560politicky_motivovaný1598 SGWaAP
0.561polemický2303 SGWaAP
0.568nepravdivý12094 SGWaAP
0.568negativistický981 SGWaAP
0.572zmätočný1586 SGWaAP