Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000tendenčná1740 SGWaAP
0.375tendenčný2216 SGWaAP
0.392tendenčne1944 SGWaAP
0.414zavádzajúca9979 SGWaAP
0.445lživá2324 SGWaAP
0.450nepravdivá15553 SGWaAP
0.452tendenčné1555 SGWaAP
0.460tendenčnosť900 SGWaAP
0.486nepodložená4186 SGWaAP
0.489demagogická1288 SGWaAP
0.502predpojatá464 SGWaAP
0.538scestná1954 SGWaAP
0.546dezinterpretácia1857 SGWaAP
0.561dezinformácia10385 SGWaAP
0.562negativistická498 SGWaAP
0.562zmätočná1664 SGWaAP
0.565polopravda9761 SGWaAP
0.569dezinformovať911 SGWaAP