Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000temrava981 SGWaAP
0.413mrákava1214 SGWaAP
0.426čierňava2623 SGWaAP
0.445polotma828 SGWaAP
0.458tôňa6667 SGWaAP
0.472chmára3780 SGWaAP
0.483pustota817 SGWaAP
0.490tíš974 SGWaAP
0.499šerá572 SGWaAP
0.506čiernota870 SGWaAP
0.522temnieť642 SGWaAP
0.524tíšina2210 SGWaAP
0.529mrákota2207 SGWaAP
0.529blankyt879 SGWaAP
0.532tma206952 SGWaAP
0.533temnota44014 SGWaAP
0.537diaľava4539 SGWaAP
0.543mihotavá485 SGWaAP
0.544pološero2354 SGWaAP
0.547tonúť551 SGWaAP
0.547mračná1086 SGWaAP
0.554šero1388 SGWaAP
0.557oslepujúca1038 SGWaAP
0.557húštie1036 SGWaAP
0.558modravá768 SGWaAP
0.560povíchrica507 SGWaAP
0.569bezodná_priepasť642 SGWaAP
0.573mihotavý1120 SGWaAP
0.575stemnieť934 SGWaAP
0.581hviezdnatá651 SGWaAP
0.585modravý826 SGWaAP
0.586hmla74436 SGWaAP
0.587kúdol1708 SGWaAP
0.587temno1705 SGWaAP
0.588čiernočierna591 SGWaAP
0.590mĺkva1752 SGWaAP
0.590žiara23789 SGWaAP
0.591prítmie11611 SGWaAP
0.594mätež1029 SGWaAP
0.595tma1699 SGWaAP
0.596oslepujúce1279 SGWaAP
0.597stlať1146 SGWaAP
0.597mračno602 SGWaAP
0.598slnce8214 SGWaAP