Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000temrava981 SGWaAP
0.413mrákava1214 SGWaAP
0.426čierňava2623 SGWaAP
0.445polotma828 SGWaAP
0.458tôňa6667 SGWaAP
0.472chmára3780 SGWaAP
0.483pustota817 SGWaAP
0.490tíš974 SGWaAP
0.499šerá572 SGWaAP
0.506čiernota870 SGWaAP
0.522temnieť642 SGWaAP
0.524tíšina2210 SGWaAP
0.529mrákota2207 SGWaAP
0.529blankyt879 SGWaAP
0.532tma206952 SGWaAP
0.533temnota44014 SGWaAP
0.537diaľava4539 SGWaAP
0.543mihotavá485 SGWaAP
0.544pološero2354 SGWaAP
0.547tonúť551 SGWaAP
0.547mračná1086 SGWaAP
0.554šero1388 SGWaAP
0.557oslepujúca1038 SGWaAP