Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000templár8573 SGWaAP
0.248Templár811 SGWaAP
0.449križiacky1414 SGWaAP
0.483rytiersky_rád1577 SGWaAP
0.509rytier56860 SGWaAP
0.523husita4744 SGWaAP
0.525križiak7487 SGWaAP
0.534lúpežný_rytier1073 SGWaAP
0.540križiacka1359 SGWaAP
0.542inkvizícia9172 SGWaAP
0.564bratrík1544 SGWaAP
0.572križiacka_výprava6747 SGWaAP
0.576inkvizítor4387 SGWaAP
0.577mních56456 SGWaAP
0.586slobodomurár8755 SGWaAP
0.588priorstvo675 SGWaAP
0.595veľmož6882 SGWaAP
0.597stredoveký35047 SGWaAP
0.603žoldnier12043 SGWaAP