Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000temperamentné1453 SGWaAP
0.427energické3536 SGWaAP
0.436temperamentný7216 SGWaAP
0.453temperamentná5856 SGWaAP
0.544šarmantné1033 SGWaAP
0.566hravé8459 SGWaAP
0.590temperament19557 SGWaAP
0.596pôvabné4561 SGWaAP
0.599sebavedomé4091 SGWaAP
0.603podmanivé1484 SGWaAP
0.607očarujúce4802 SGWaAP
0.608nespútané939 SGWaAP
0.625charizmatické1605 SGWaAP
0.629prítulné1286 SGWaAP
0.629virtuózne548 SGWaAP
0.629flamenco4769 SGWaAP
0.631vášnivé4689 SGWaAP
0.643plnokrvné447 SGWaAP
0.644noblesné825 SGWaAP
0.651energická11320 SGWaAP
0.654strhujúce3314 SGWaAP
0.660dravé2047 SGWaAP
0.662tanečné21587 SGWaAP
0.663spevácke6486 SGWaAP