Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000temno9252 SGWaAP
0.375temnota44014 SGWaAP
0.402Temno411 SGWaAP
0.493temná57637 SGWaAP
0.542temno1705 SGWaAP
0.557temné18469 SGWaAP
0.565temný42011 SGWaAP
0.572Antikrist3883 SGWaAP
0.587nesloboda10485 SGWaAP
0.595tmárstvo1318 SGWaAP
0.596pohanstvo5012 SGWaAP
0.599Temnota1378 SGWaAP
0.605antikrist3932 SGWaAP
0.610totalita30502 SGWaAP
0.614tyrania8888 SGWaAP
0.634satan28705 SGWaAP
0.641zlo221598 SGWaAP
0.649Satan19195 SGWaAP
0.653poroba2954 SGWaAP
0.653ničota7845 SGWaAP
0.654démonická3761 SGWaAP
0.657peklo123918 SGWaAP
0.658totalitná8415 SGWaAP
0.659krutovláda986 SGWaAP
0.662démonické1025 SGWaAP
0.669Lucifer3851 SGWaAP
0.671démon52430 SGWaAP
0.672Temný5577 SGWaAP
0.674dualita5223 SGWaAP
0.674dekadencia2871 SGWaAP
0.675temne3737 SGWaAP
0.678duchovno14984 SGWaAP
0.680zloba21598 SGWaAP
0.681totalitné2380 SGWaAP
0.681lucifer7829 SGWaAP
0.684okultizmus5882 SGWaAP
0.684apokalyptická2510 SGWaAP
0.686teror23806 SGWaAP
0.689komunistická_totalita2261 SGWaAP
0.693beznádej21631 SGWaAP
0.694hrôzovláda742 SGWaAP
0.694satanská1943 SGWaAP
0.697padlý_anjel3214 SGWaAP
0.698mystika10291 SGWaAP