Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000temno9252 SGWaAP
0.375temnota44014 SGWaAP
0.402Temno411 SGWaAP
0.493temná57637 SGWaAP
0.542temno1705 SGWaAP
0.557temné18469 SGWaAP
0.565temný42011 SGWaAP
0.572Antikrist3883 SGWaAP
0.587nesloboda10485 SGWaAP
0.595tmárstvo1318 SGWaAP
0.596pohanstvo5012 SGWaAP
0.599Temnota1378 SGWaAP
0.605antikrist3932 SGWaAP
0.610totalita30502 SGWaAP
0.614tyrania8888 SGWaAP
0.634satan28705 SGWaAP
0.641zlo221598 SGWaAP
0.649Satan19195 SGWaAP
0.653poroba2954 SGWaAP
0.653ničota7845 SGWaAP
0.654démonická3761 SGWaAP
0.657peklo123918 SGWaAP
0.658totalitná8415 SGWaAP
0.659krutovláda986 SGWaAP