Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000temnica2135 SGWaAP
0.292žalár10410 SGWaAP
0.416árešt468 SGWaAP
0.455hladomorňa912 SGWaAP
0.522kobka4003 SGWaAP
0.527mučiareň3073 SGWaAP
0.585žalárnik1246 SGWaAP
0.596väzenská_cela2051 SGWaAP
0.599sputnať820 SGWaAP
0.603chyža5150 SGWaAP
0.604okovy8128 SGWaAP
0.610izbica1135 SGWaAP
0.612zlapať999 SGWaAP
0.617samotka3732 SGWaAP
0.622komnata17929 SGWaAP
0.625kutica2112 SGWaAP
0.632trestnica761 SGWaAP
0.634mučidlo699 SGWaAP
0.634väzenie177892 SGWaAP
0.636pandúr1618 SGWaAP
0.639izbietka2985 SGWaAP