Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000temne3737 SGWaAP
0.410tajomne7066 SGWaAP
0.474ponuro920 SGWaAP
0.479zlovestne3804 SGWaAP
0.493melancholicky1298 SGWaAP
0.499temno1705 SGWaAP
0.516podmanivo953 SGWaAP
0.528pochmúrne2874 SGWaAP
0.534tajuplne1267 SGWaAP
0.538drsne8044 SGWaAP
0.539nebesky1619 SGWaAP
0.547mysticky1252 SGWaAP
0.547desivo4889 SGWaAP
0.552strašidelne3456 SGWaAP
0.567tlmene4919 SGWaAP
0.568kontrastne1985 SGWaAP
0.568prenikavo6959 SGWaAP
0.575temný42011 SGWaAP
0.576mrazivo3189 SGWaAP
0.577kovovo1382 SGWaAP
0.580ohnivo1508 SGWaAP
0.580bledo3681 SGWaAP
0.581temná57637 SGWaAP
0.583tmavo17002 SGWaAP
0.598podivne4909 SGWaAP