Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000temný42011 SGWaAP
0.403ponurý2793 SGWaAP
0.411zlovestný4722 SGWaAP
0.435temná57637 SGWaAP
0.448temnota44014 SGWaAP
0.449tajomný36926 SGWaAP
0.467démonický2755 SGWaAP
0.480pochmúrny6600 SGWaAP
0.488temné18469 SGWaAP
0.508desivý13179 SGWaAP
0.516tajuplný5445 SGWaAP
0.518strašidelný14644 SGWaAP
0.529Temný5577 SGWaAP
0.541mysteriózny3555 SGWaAP
0.545apokalyptický3093 SGWaAP
0.556prízrak14601 SGWaAP
0.560démon52430 SGWaAP
0.563Temnota1378 SGWaAP
0.565temno9252 SGWaAP
0.575temne3737 SGWaAP
0.576podivný15562 SGWaAP
0.579mystický9320 SGWaAP
0.588záhrobný1066 SGWaAP