Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000temné_zákutie1088 SGWaAP
0.426tajné_zákutie921 SGWaAP
0.490zákutie30641 SGWaAP
0.505tajomné_zákutie738 SGWaAP
0.521temná57637 SGWaAP
0.537temné18469 SGWaAP
0.592tajomná32277 SGWaAP
0.598hlbina25670 SGWaAP
0.609temný42011 SGWaAP
0.613ponuré1490 SGWaAP
0.613tajuplná4532 SGWaAP
0.617temnota44014 SGWaAP
0.618tajomné16317 SGWaAP
0.623tajomný36926 SGWaAP
0.624útroby27601 SGWaAP
0.636spletitá2981 SGWaAP
0.650tajuplné2132 SGWaAP
0.652ponurá4273 SGWaAP
0.656pološero2354 SGWaAP
0.657prítmie11611 SGWaAP
0.660tajuplný5445 SGWaAP
0.662ponurý2793 SGWaAP
0.662temrava981 SGWaAP