Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000temná57637 SGWaAP
0.428temnota44014 SGWaAP
0.435temný42011 SGWaAP
0.440zlovestná3029 SGWaAP
0.442tajomná32277 SGWaAP
0.465ponurá4273 SGWaAP
0.481temné18469 SGWaAP
0.487démonická3761 SGWaAP
0.493desivá14221 SGWaAP
0.493temno9252 SGWaAP
0.502tajuplná4532 SGWaAP
0.504pochmúrna9574 SGWaAP
0.518mystická9575 SGWaAP
0.521temné_zákutie1088 SGWaAP
0.526mysteriózna2265 SGWaAP
0.569Temnota1378 SGWaAP
0.581temne3737 SGWaAP
0.582strašidelná11954 SGWaAP
0.583apokalyptická2510 SGWaAP
0.591snová5706 SGWaAP
0.594záhrobná494 SGWaAP
0.600mýtická4606 SGWaAP
0.605pochmúrnosť1004 SGWaAP
0.605temno1705 SGWaAP
0.609ponurý2793 SGWaAP
0.609čiernočierna591 SGWaAP
0.609mágia58732 SGWaAP
0.610záhadná23039 SGWaAP
0.612mrazivá11106 SGWaAP
0.614démon52430 SGWaAP
0.616hrôzostrašná6643 SGWaAP
0.620ponuré1490 SGWaAP
0.623pekelná8431 SGWaAP
0.623podivná13703 SGWaAP
0.624nadpozemská2839 SGWaAP
0.624prízrak14601 SGWaAP
0.628uhrančivá544 SGWaAP
0.631Temný5577 SGWaAP
0.638melancholická4889 SGWaAP
0.638Temno411 SGWaAP
0.644duchárska509 SGWaAP
0.646čiernota870 SGWaAP
0.648hororová9446 SGWaAP
0.649chmúrna2828 SGWaAP
0.651bezútešná2682 SGWaAP
0.655hrozivá9934 SGWaAP
0.656mystika10291 SGWaAP