Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000temná57637 SGWaAP
0.428temnota44014 SGWaAP
0.435temný42011 SGWaAP
0.440zlovestná3029 SGWaAP
0.442tajomná32277 SGWaAP
0.465ponurá4273 SGWaAP
0.481temné18469 SGWaAP
0.487démonická3761 SGWaAP
0.493desivá14221 SGWaAP
0.493temno9252 SGWaAP
0.502tajuplná4532 SGWaAP
0.504pochmúrna9574 SGWaAP
0.518mystická9575 SGWaAP
0.521temné_zákutie1088 SGWaAP
0.526mysteriózna2265 SGWaAP
0.569Temnota1378 SGWaAP
0.581temne3737 SGWaAP
0.582strašidelná11954 SGWaAP
0.583apokalyptická2510 SGWaAP
0.591snová5706 SGWaAP
0.594záhrobná494 SGWaAP
0.600mýtická4606 SGWaAP
0.605pochmúrnosť1004 SGWaAP
0.605temno1705 SGWaAP