Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000televízne_vysielanie15606 SGWaAP
0.236rozhlasové_vysielanie6820 SGWaAP
0.315vysielanie162323 SGWaAP
0.337satelitné_vysielanie1661 SGWaAP
0.387rozhlasové10566 SGWaAP
0.420digitálne_vysielanie5499 SGWaAP
0.475digitálne_televízne1056 SGWaAP
0.490televízia481207 SGWaAP
0.498televízne17971 SGWaAP
0.501retransmisia12323 SGWaAP
0.529televízny126534 SGWaAP
0.566analógové_vysielanie1667 SGWaAP
0.577televízna153255 SGWaAP
0.590TV262611 SGWaAP
0.596televízny_prijímač6220 SGWaAP
0.598rozhlasová31558 SGWaAP