Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000teizmus1329 SGWaAP
0.272ateizmus16464 SGWaAP
0.296agnosticizmus1002 SGWaAP
0.367evolucionizmus659 SGWaAP
0.382panteizmus873 SGWaAP
0.394deizmus428 SGWaAP
0.394monoteizmus1881 SGWaAP
0.408ateista41462 SGWaAP
0.416polyteizmus902 SGWaAP
0.436gnosticizmus1181 SGWaAP
0.437darvinizmus977 SGWaAP
0.438materializmus9225 SGWaAP
0.448monizmus538 SGWaAP
0.451materialista3595 SGWaAP
0.454empirizmus1104 SGWaAP
0.454objektivizmus476 SGWaAP
0.466anarchizmus1903 SGWaAP
0.467agnostik2375 SGWaAP
0.469relativizmus5097 SGWaAP
0.471antropocentrizmus646 SGWaAP