Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000tehliar449 SGWaAP
0.519mlynár7773 SGWaAP
0.529debnár1602 SGWaAP
0.552kováč17144 SGWaAP
0.570čižmár1685 SGWaAP
0.583kamenár7361 SGWaAP
0.589uhliar2684 SGWaAP
0.597garbiar1723 SGWaAP
0.608tehliarsky859 SGWaAP
0.611remeselník46652 SGWaAP
0.613kožušník1535 SGWaAP
0.616povozník1416 SGWaAP
0.619murársky1690 SGWaAP
0.621murár21963 SGWaAP
0.629obuvník6442 SGWaAP
0.634handrár429 SGWaAP
0.636súkenník1449 SGWaAP
0.641ovčiar1316 SGWaAP
0.644tesár14709 SGWaAP
0.646garbiarsky582 SGWaAP
0.653robotník113585 SGWaAP
0.653tkáč3443 SGWaAP
0.657kováčsky2133 SGWaAP
0.657hrnčiar9146 SGWaAP
0.658tovariš6638 SGWaAP