Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000tehelná1608 SGWaAP
0.274Tehelný1345 SGWaAP
0.359Cintorínsky1965 SGWaAP
0.363Obranca_mier2873 SGWaAP
0.401Kukučínova7939 SGWaAP
0.425Budovateľský1712 SGWaAP
0.427Agátový817 SGWaAP
0.429mlynská4633 SGWaAP
0.432Partizánsky6337 SGWaAP
0.442Továrenský1432 SGWaAP
0.445Garbiarsky960 SGWaAP
0.447Hviezdoslavova15925 SGWaAP
0.472Šafárikova3460 SGWaAP
0.474Kasárenský630 SGWaAP
0.478Mlynský5015 SGWaAP
0.479Okružný5203 SGWaAP
0.479garbiarska1540 SGWaAP
0.480drieňová2746 SGWaAP