Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000technologicky_vyspelá1007 SGWaAP
0.501technologicky_vyspelý1158 SGWaAP
0.509vyspelá64830 SGWaAP
0.553pokroková10972 SGWaAP
0.578moderná381948 SGWaAP
0.588technológia800914 SGWaAP
0.596ultramoderná704 SGWaAP
0.599špičková62634 SGWaAP
0.621sofistikovaná14809 SGWaAP
0.632supermoderná1272 SGWaAP
0.637technologicky14337 SGWaAP
0.639konkurencieschopná8413 SGWaAP
0.643futuristická3963 SGWaAP
0.650vysokovýkonná2455 SGWaAP
0.650technologická_vyspelosť903 SGWaAP
0.660vyspelý38814 SGWaAP
0.666inteligentná50076 SGWaAP
0.676vyspelé8321 SGWaAP
0.677technologická66361 SGWaAP
0.686high_tech738 SGWaAP