Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000technologický_pokrok5827 SGWaAP
0.517robotizácia2223 SGWaAP
0.527výdobytok16368 SGWaAP
0.544pokrok136848 SGWaAP
0.553inovácia150229 SGWaAP
0.577technologická_vyspelosť903 SGWaAP
0.577rozmach30385 SGWaAP
0.583technológia800914 SGWaAP
0.599globalizácia36583 SGWaAP
0.617napredovať_míľový696 SGWaAP
0.622trend364874 SGWaAP
0.625globálne_meradlo2426 SGWaAP
0.628technologická66361 SGWaAP
0.635automobilizmus3241 SGWaAP
0.648industrializácia5929 SGWaAP
0.653globalizačný2266 SGWaAP
0.656neustále_zdokonaľovanie1070 SGWaAP
0.659automatizácia28893 SGWaAP
0.662rapídny2443 SGWaAP