Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000teatrológ1286 SGWaAP
0.361muzikológ2140 SGWaAP
0.413literárny_kritik6916 SGWaAP
0.423scénograf4930 SGWaAP
0.424dramatik24008 SGWaAP
0.425dramaturg19901 SGWaAP
0.446teatrologička683 SGWaAP
0.464estetik1930 SGWaAP
0.464germanista688 SGWaAP
0.483prozaik19895 SGWaAP
0.484slovakista1635 SGWaAP
0.486divadelný73098 SGWaAP
0.493esejista4706 SGWaAP
0.494kostýmový_výtvarník923 SGWaAP
0.495divadelník16814 SGWaAP
0.497publicista37739 SGWaAP
0.498literát11657 SGWaAP
0.501literárna_vedkyňa993 SGWaAP
0.505umenovedec516 SGWaAP
0.507teoretik21944 SGWaAP
0.509rusista765 SGWaAP
0.523režisér254248 SGWaAP
0.527spisovateľ245744 SGWaAP