Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000teatrálnosť1155 SGWaAP
0.402patetickosť603 SGWaAP
0.416strojenosť536 SGWaAP
0.418pompéznosť2445 SGWaAP
0.425teatrálna1206 SGWaAP
0.430civilnosť547 SGWaAP
0.441sentimentalita2386 SGWaAP
0.444pátos9968 SGWaAP
0.448divadelnosť563 SGWaAP
0.460sentimentálnosť637 SGWaAP
0.470infantilnosť692 SGWaAP
0.472žoviálnosť490 SGWaAP
0.476komickosť1083 SGWaAP
0.483nenútenosť1111 SGWaAP
0.484detinskosť1082 SGWaAP
0.488grotesknosť820 SGWaAP
0.493expresivita1995 SGWaAP
0.497koketéria677 SGWaAP
0.498komika3124 SGWaAP
0.500vyzývavosť717 SGWaAP
0.506morbídnosť588 SGWaAP
0.507extravagantnosť563 SGWaAP
0.511trápnosť3739 SGWaAP