Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000teatrálne3020 SGWaAP
0.433provokačne1361 SGWaAP
0.463nahnevane14749 SGWaAP
0.468afektovane859 SGWaAP
0.469provokatívne3295 SGWaAP
0.499rozčúlene2885 SGWaAP
0.501samoľúbo1694 SGWaAP
0.505rozšafne1034 SGWaAP
0.505žoviálne1357 SGWaAP
0.508nonšalantne1861 SGWaAP
0.518pohoršene2496 SGWaAP
0.518pobúrene2055 SGWaAP
0.519výsmešne1333 SGWaAP
0.523nešikovne3999 SGWaAP
0.530urazene5788 SGWaAP
0.531ostentatívne2104 SGWaAP
0.534nepríčetne1454 SGWaAP
0.534strojene859 SGWaAP
0.534vyzývavo4871 SGWaAP
0.535zlostne13938 SGWaAP
0.536bezočivo3257 SGWaAP
0.536rozhorčene6184 SGWaAP
0.536rozpačito11933 SGWaAP
0.536posmešne10057 SGWaAP