Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000tatársky_vpád2323 SGWaAP
0.195vpád_Tatár681 SGWaAP
0.314turecký_vpád1141 SGWaAP
0.455tatárske762 SGWaAP
0.511stavovské_povstanie2431 SGWaAP
0.514bratrík1544 SGWaAP
0.515husita4744 SGWaAP
0.521veľkomoravská_ríša1802 SGWaAP
0.523Arpádovci1890 SGWaAP
0.529kolonista6897 SGWaAP
0.531uhorský_kráľ12933 SGWaAP
0.541valašská_kolonizácia920 SGWaAP
0.546husitské_vojsko604 SGWaAP
0.554Veľkomoravský_ríša1877 SGWaAP
0.557morová_epidémia2403 SGWaAP
0.559kurucká865 SGWaAP