Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000tatársky2108 SGWaAP
0.415mongolský4031 SGWaAP
0.432tatárske762 SGWaAP
0.461tatárska1886 SGWaAP
0.469chán3891 SGWaAP
0.505avarský872 SGWaAP
0.506Polovec586 SGWaAP
0.507trácky512 SGWaAP
0.513osmanský2024 SGWaAP
0.538Osman4095 SGWaAP
0.552kočovný_kmeň1023 SGWaAP
0.554gótsky473 SGWaAP
0.555kozácky1071 SGWaAP
0.558kozák11187 SGWaAP
0.560Tatár13200 SGWaAP
0.561hunský558 SGWaAP
0.573husitský1649 SGWaAP
0.574Turek65818 SGWaAP