Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000tatárske762 SGWaAP
0.410osmanské1116 SGWaAP
0.428turecké_vojsko1665 SGWaAP
0.432tatársky2108 SGWaAP
0.443kurucké744 SGWaAP
0.455tatársky_vpád2323 SGWaAP
0.471vpád_Tatár681 SGWaAP
0.482turecký_vpád1141 SGWaAP
0.484mongolské885 SGWaAP
0.487osmanský_Turek652 SGWaAP
0.497bratrík1544 SGWaAP
0.502uhorské_vojsko1310 SGWaAP
0.503franské659 SGWaAP
0.504Turek65818 SGWaAP
0.511Polovec586 SGWaAP
0.514husita4744 SGWaAP
0.520husitské_vojsko604 SGWaAP
0.523kurucká865 SGWaAP
0.523turecká_nadvláda1165 SGWaAP
0.527cisárske_vojsko3793 SGWaAP