Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000tanková_divízia808 SGWaAP
0.279tanková_brigáda645 SGWaAP
0.362gardová913 SGWaAP
0.430peší_prápor769 SGWaAP
0.433delostrelecký_pluk771 SGWaAP
0.448výsadková1457 SGWaAP
0.464obrnená2525 SGWaAP
0.464pluk21773 SGWaAP
0.468pechota8675 SGWaAP
0.481tankový_prápor449 SGWaAP
0.483rota17882 SGWaAP
0.485prápor20875 SGWaAP
0.486pechotná1189 SGWaAP
0.491eskadróna695 SGWaAP
0.506gardový853 SGWaAP
0.506granátnik656 SGWaAP
0.509nemecké_vojsko5142 SGWaAP
0.512armáda317169 SGWaAP
0.522armádny_zbor2629 SGWaAP
0.525tanková3891 SGWaAP
0.526peší_pluk3628 SGWaAP