Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000tanková_brigáda645 SGWaAP
0.279tanková_divízia808 SGWaAP
0.302gardová913 SGWaAP
0.323peší_prápor769 SGWaAP
0.353delostrelecký_pluk771 SGWaAP
0.380prápor20875 SGWaAP
0.400výsadková1457 SGWaAP
0.414paradesantná_brigáda984 SGWaAP
0.415gardový853 SGWaAP
0.417tankový_prápor449 SGWaAP
0.424armádny_zbor2629 SGWaAP
0.428pluk21773 SGWaAP
0.467obrnená2525 SGWaAP
0.470pechota8675 SGWaAP
0.471československý_armádny1260 SGWaAP
0.475peší_pluk3628 SGWaAP
0.477rota17882 SGWaAP
0.490pechotná1189 SGWaAP
0.491armáda317169 SGWaAP
0.493bombardovacia737 SGWaAP
0.506sovietska_armáda8188 SGWaAP
0.509delostrelecký3239 SGWaAP