Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000tanečná86887 SGWaAP
0.312tanečná471 SGWaAP
0.353tanečný67440 SGWaAP
0.361Tanečný6683 SGWaAP
0.387hudobná212224 SGWaAP
0.388tanečné21587 SGWaAP
0.400tanečná_choreografia1948 SGWaAP
0.421tanec239165 SGWaAP
0.429spevácka39113 SGWaAP
0.430tanečník62298 SGWaAP
0.443tanečné_vystúpenie4251 SGWaAP
0.450scénický_tanec1217 SGWaAP
0.452choreografia34016 SGWaAP
0.468swingová1561 SGWaAP
0.474džezová6771 SGWaAP
0.482baletná5290 SGWaAP
0.495cimbalová1681 SGWaAP