Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000tamojšie16249 SGWaAP
0.330tunajšie10797 SGWaAP
0.521vtedajšie20739 SGWaAP
0.525poľské32297 SGWaAP
0.530turecké14171 SGWaAP
0.530srbské7906 SGWaAP
0.540rumunské6402 SGWaAP
0.543miestne83185 SGWaAP
0.554ruské61847 SGWaAP
0.556ukrajinské14529 SGWaAP
0.558bieloruské2305 SGWaAP
0.560maďarské41866 SGWaAP
0.567nemecké65522 SGWaAP
0.570venezuelské582 SGWaAP
0.575bulharské5693 SGWaAP
0.575britské28602 SGWaAP
0.581iránske4485 SGWaAP
0.582macedónske1456 SGWaAP
0.588islandské987 SGWaAP
0.589juhoslovanské1264 SGWaAP
0.591albánske1900 SGWaAP
0.594americké87978 SGWaAP
0.595austrálske6819 SGWaAP
0.596sudánske460 SGWaAP
0.597tamojší65712 SGWaAP