Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000tamojšia47268 SGWaAP
0.374tunajšia28839 SGWaAP
0.552tamojší65712 SGWaAP
0.578španielska78147 SGWaAP
0.586filipínska3251 SGWaAP
0.593nigérijská1981 SGWaAP
0.600tamojšie16249 SGWaAP
0.601rumunská20168 SGWaAP
0.601budapeštianska6218 SGWaAP
0.602portugalská12990 SGWaAP
0.602turecká48721 SGWaAP
0.603maďarská166817 SGWaAP
0.605miestna362382 SGWaAP
0.609austrálska21488 SGWaAP
0.617poľská110622 SGWaAP
0.620indonézska5087 SGWaAP
0.622nórska19067 SGWaAP
0.622litovská4429 SGWaAP
0.627juhoafrická4739 SGWaAP
0.630francúzska159692 SGWaAP
0.632chorvátska21445 SGWaAP
0.632istanbulská1125 SGWaAP
0.632ruská234840 SGWaAP
0.634čilská1408 SGWaAP
0.634estónska3657 SGWaAP