Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000taliansky159003 SGWaAP
0.294španielsky92070 SGWaAP
0.354francúzsky240138 SGWaAP
0.370taliansky7919 SGWaAP
0.377portugalský21769 SGWaAP
0.404belgický29085 SGWaAP
0.404holandský50778 SGWaAP
0.448Giuseppe6651 SGWaAP
0.467katalánsky5439 SGWaAP
0.468talianska127222 SGWaAP
0.472nemecký395230 SGWaAP
0.472argentínsky16338 SGWaAP
0.472sicílsky2411 SGWaAP
0.497milánsky5604 SGWaAP
0.514talianske39117 SGWaAP
0.515rakúsky98369 SGWaAP
0.520Taliansky5899 SGWaAP
0.523chorvátsky31160 SGWaAP
0.524brazílsky29462 SGWaAP
0.524Giovanni10096 SGWaAP
0.529neapolský2974 SGWaAP