Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000talianske39117 SGWaAP
0.294španielske20887 SGWaAP
0.311portugalské4602 SGWaAP
0.394francúzske45962 SGWaAP
0.395sicílske1290 SGWaAP
0.415holandské9066 SGWaAP
0.418belgické7902 SGWaAP
0.428bulharské5693 SGWaAP
0.429argentínske2861 SGWaAP
0.433rakúske24234 SGWaAP
0.451nemecké65522 SGWaAP
0.455slovinské3678 SGWaAP
0.457švajčiarske9047 SGWaAP
0.469mexické5151 SGWaAP
0.477milánske1594 SGWaAP
0.479katalánske1245 SGWaAP
0.493chorvátske8235 SGWaAP
0.503rumunské6402 SGWaAP
0.506neapolské644 SGWaAP
0.507poľské32297 SGWaAP
0.508brazílske6111 SGWaAP
0.512dánske4997 SGWaAP
0.513bavorské2865 SGWaAP