Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000talentované7266 SGWaAP
0.351nadané12079 SGWaAP
0.508nadaný24561 SGWaAP
0.523talentovaný70225 SGWaAP
0.535talentovaná22633 SGWaAP
0.558hendikepované3323 SGWaAP
0.561nadaná5384 SGWaAP
0.571talent231559 SGWaAP
0.611mentálne_postihnuté2112 SGWaAP
0.620šikovné17588 SGWaAP
0.632nadanie25580 SGWaAP
0.640rómske35392 SGWaAP
0.647zdravotne_postihnuté3929 SGWaAP
0.649nepočujúce3165 SGWaAP
0.652zdatné1312 SGWaAP
0.654sluchovo_postihnuté1168 SGWaAP
0.662spevácke6486 SGWaAP
0.666snaživé526 SGWaAP
0.668sociálne_slabá8783 SGWaAP
0.670telesne_postihnuté1691 SGWaAP
0.675podnetné6241 SGWaAP
0.676tanečné21587 SGWaAP
0.678umelecké47661 SGWaAP
0.681vzdelané2348 SGWaAP