Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000talentovaná22633 SGWaAP
0.351nadaná5384 SGWaAP
0.510mladučká9675 SGWaAP
0.520hudobníčka5387 SGWaAP
0.535talentované7266 SGWaAP
0.548umelkyňa20466 SGWaAP
0.554huslistka3262 SGWaAP
0.561ctižiadostivá1325 SGWaAP
0.565športovkyňa10369 SGWaAP
0.570speváčka145347 SGWaAP
0.571skladateľka4649 SGWaAP
0.573šarmantná7388 SGWaAP
0.578krasokorčuliarka2319 SGWaAP
0.581nádejná11086 SGWaAP
0.584muzikantka643 SGWaAP
0.584sedemnásťročná3943 SGWaAP
0.591textárka1553 SGWaAP
0.592gitaristka1569 SGWaAP
0.594debutantka1959 SGWaAP
0.594zanietená2532 SGWaAP
0.595sympatická36344 SGWaAP
0.605tvorkyňa2084 SGWaAP
0.607ambiciózna10867 SGWaAP